Do sprzedania nowe prawo własności

Dim llun ar gael
Ustawa, mając na uwadze na jej szczególny przedmiot, jakim jest zdefiniowanie zasad przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nie jest tu wyjątkiem i w jaki sposób pokazuje praktyka, jej stosowanie jest uwarunkowane od dotychczasowego doświadczenia danego organu w tym zakresie. Choć mogłoby się wydawać, że ustawa licząca dziesięć artykułów nie będzie rodziła praktycznych problemów, to jednakże praktyka pokazuje, że jej stosowanie nie jest łatwe – co również potwierdza dość bogate orzecznictwo trybunałów administracyjnych. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowi element zbioru kodeksów prawnych odnoszących się do prawa użytkowania wieczystego. W obowiązującym porządku prawnym instytucja użytkowania wieczystego ma charakter cywilno-prawny, jednakże jej funkcjonowanie, wiąże się tak jak z szeregiem regulacji o charakterze administracyjno-prawnym.

Cynnig:

Cyswllt: Mikołaj, Płock, tel. 7429305936, email: amikołaj-o378@poczta.pl
Ychwanegodd Dyddiad: 23-03-2020