Spółka - łączymy spółki firmowe - do sprzedania

Dim llun ar gael
W lekturze całościowo omówiono wszystkie najważniejsze aspekty złączone z przygotowaniem, przeprowadzeniem, zakończeniem i ważnością zgromadzeń spółki z o.o., w tym: - zgromadzenia zwyczajne i nadzwyczajne, - terminy zwoływania zgromadzeń, - podmioty uprawnione do zwoływania zgromadzeń, - tryb zwoływania zgromadzeń, - przedmiot obrad zgromadzenia, - miejsce obrad, - zawartość protokołu zgromadzenia, - uchwały zgromadzenia, głosowanie, ważność uchwał, - reprezentację udziałowców na zgromadzeniu, - powództwo o uchylenie uchwały wspólników i skutki wyroku w sprawie o uchylenie uchwały, - powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników i skutki werdyktu stwierdzającego nieważność. Dodatkowo lektura obejmuje wzory najważniejszych pism: zaproszeń, uchwał, wniosków, protokołów, list obecności, pełnomocnictw, instrukcji, pozwów, dostępnych zarówno w wersji edytowalnej w e-suplemencie (format MS Word). Plik można wziąć przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce. Zapraszamy na naszą stronę

Cynnig:

Cyswllt: Beniamin, Ostrołęka, tel. 5688333208, email: abeniamin-1168@onet.pl
Ychwanegodd Dyddiad: 23-03-2020